Desktop Calendar  2.2.25.4275

Desktop Calendar 2.2.25.4275

BestShareware.Net – 2,8MB – Freeware –
Desktop Calendar is a free desktop enhancement program which can add a calendar and to-do-list to your computer's desktop. Everyday when you powered on your computer, you will see a calendar on your desktop with your full control. You may change the desktop's color, calendar's color, calendar's position. And you may schedule your to-do-list. This freeware features active calendar,intuitive to-do-list and customizable background and text colors.

Tổng quan

Desktop Calendar là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi BestShareware.Net.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 126 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Desktop Calendar là 2.2.25.4275 , phát hành vào ngày 19/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007.

Desktop Calendar đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Người sử dụng của Desktop Calendar đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Desktop Calendar!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 126 UpdateStar có Desktop Calendar cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản